Algemene-Voorwaarden

 

Van toepassing
-Op alle bestellingen die via de website www.vlamhart.nl gesloten worden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Bij het plaatsen van een bestelling accepteert u deze voorwaarden. 

-Alleen na schriftelijke goedkeuring door Vlamhart.nl zijn afwijkingen geldig.  

-Vlamhart.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
 -Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. 

 

Prijzen en overeenkomsten/bestellingen
-De overeenkomst tussen Vlamhart.nl en u komt tot stand op het moment nadat u:
             - een bestelling hebt geplaatst op de website van Vlamhart.nl (met gebruik van het 

winkelmandje) 

            - de betaling is ontvangen door Vlamhart.nl
 
 Verzending en kosten
Zoals bij de producten is vermeld zijn de prijzen exclusief verzendkosten. 

Tijdens het bestelproces kunt u kiezen voor zelf ophalen of verzenden. 

In geval van verzenden komen die kosten er nog bij. 

 

Levertijden
De goederen worden binnen het aantal vermelde dagen ter verzending aangeboden. Vlamhart.nl heeft geen invloed op de snelheid van leveren door de post/pakketdienst. 

 

Ontvangst
U als klant bent verplicht direct na ontvangst de goederen te controleren op breuk. In geval van beschadiging dient dit direct door middel van een e-mail ([email protected]) aan Vlamhart.nl gemeld te worden. Alleen klachten die binnen komen via e-mail worden in behandeling genomen. 

 

Aansprakelijkheid
Vlamhart.nl is nooit verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen. 

 

Toepasselijk recht, bemiddeling en geschillen
Op alle overeenkomsten gesloten met Vlamhart.nl is Nederlands recht van toepassing.
  

Disclaimer
Type- en prijs fouten voorbehouden.